خط مشی

خط مشی

Policy

شرکت رعد با نهادینه کردن تفکر ناب در جهت تحقق ماموریت و چشم انداز خود و با توجه به ارزش های سازمان و در رابطه با جهت گیری راهبردی سازمان همچنین افزایش رضایت مشتریان و برآورده نمودن نیازها و انتظارات ذینفعان مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت و رشد و توسعه کسب و کار سالم موارد ذیل را سر لوحه اهداف کیفیت خود قرار داده و بدین منظور سیستم مدیریت کیفیت مطابق استانداردهای بین المللی ISO9001:2015 و ISO/IEC 80079-34 را استقرار  داده و برقرار نگه می دارد :

1. توجه به منابع انسانی شایسته به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان و فراهم سازی شرایط رشد، انگیزش و ارتقا آنها با تاکید بر کار گروهی، ایجاد محیطی ایمن و شاداب و کنترل تعارض در سطح بهینه.

2. کنترل و هدفمند سازی هزینه های سازمان، کنترل تمامی ورودی ها و خروجی ها و افزایش بهره وری از طریق بکارگیری فن آوری های جدید تولیدی و اطلاعاتی، توسعه رویکرد فرآیندی  و تفکر مبتنی بر ریسک جهت بهینه سازی و بهبود مداوم فرآیندها.

3. جلب اعتماد و رضایت ذینفعان و مشتریان ، توسعه فرهنگ برد - برد در تعاملات با آنها از طریق انجام به موقع تعهدات و برآورده نمودن نیازها و انتظارات آنان و ارتقاء زیر ساخت های تولیدی به منظور در دسترس قراردادن محصولات در بالاترین سرعت.

4. توسعه و بهبود زنجیره تامین متشکل از بهترین تامین کنندگان داخلی و خارجی در جهت انعطاف پذیری ظرفیت تولید وتکمیل سبد محصولات.

5. حفظ و ارتقا کیفیت محصولات و انطباق آنها با استاندردهای بین المللی.

6. مدیریت دانش سازمانی ،تعهد و التزام عملی به ارتقای سطح دانش به منظور اجرای بهینه فرآیندها  و افزایش انطباق محصولات.

مدیریت شرکت رعد بدینوسیله تعهد خود و کارکنان را به اجرای صحیح و اثربخش سیستم استقرار یافته اعلام نموده و با نظارت مستمر خود از این امر اطمینان حاصل می نماید.

مدیر عامل

نوید وفایی

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...