تأمین کنندگان ما

تأمین کنندگان ما

Suppliers

انتخاب تأمین کننده مناسب در زنجیره تأمین یک موضوع استراتژیک و مهم است  که باعث می شود فرایند این انتخاب،  یکی از ضروری ترین فعالیت ها جهت ایجاد زنجیره تأمین مناسب باشد.  ارزيابی پیمانکاران کالا و خدمات با هدف گزينش متقاضیان توانمند و بسط گستره و توان تامین در جهت مرتفع نمودن نيازهای سازمان در بخش های مختلف نظیر كالا و خدمات روشی نظام مند می باشد. این اقدام در جهت افزايش اطمينان مشتریان، بهبود كيفيت تامين ، كاهش قيمت تمام شده ، حذف انحصار و ايجاد فضای رقابتی بين متقاضیان ايجاد گرديده است .

جستجو در سایت

دسته بندی ها

درحال بارگذاری ...